Médias

Vidéos

Aikido à Iwama: O sensei et Saito sensei

Daniel Toutain été 2014 Auray

kiev 2014 Daniel TOTAIN – Patrice Le MASSON

Saito Sensei jo kata 13 mouvements

Saito Sensei jo kata 31 mouvements

Daniel Toutain été 2015 Auray

7 Suburi ken saito sensei

5 Kumi tachi Saito Sensei

20 Suburi de jo Saito Sensei

Photos